Відомості про членів редакційної колегії

1
Туниця 
Юрій Юрійович
д-р екон. наук
(Національний лісотехнічний університет України) НЛТУ України, ректор, професор, Академік НАН України, м. Львів
2
Синякевич 
Ігор Макарович
д-р екон. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, м. Львів
3
Шевченко
Григорій Сергійович
д-р екон. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств, м. Львів
4
Козоріз
Марія Андріївна
д-р екон. наук
Інститут регіональних досліджень Національної Академії Наук України (ІРД НАН України) , професор, академік Академії економічних наук України, завідувач відділу соціально-економічних і правових проблем розвитку підприємництва, м. Львів
5
Гринів
Лідія Святославівна
д-р екон. наук
Львівський національний університет
ім. І. Франка (ЛНУ ім. І. Франка), професор, завідувач кафедри економіки України, м. Львів
6
Джек Морріс
д-р екон. наук
Університет Айдахо, професор, декан Коледжу бізнесу та економіки, США
7
Парпан
Василь Іванович
д-р біол. наук
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (ПНУ ім. В. Стефаника), професор, зав. кафедри біології та екології,
м. Івано-Франківськ
8
Гузь
Микола Миколайович
д-р с.-г. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри лісових культур і лісової селекції, м. Львів
9
Кучерявий
Володимир Панасович
д-р с.-г. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового-господарства і урбоекології
м. Львів
10
Рябчук
Василь Петрович
д-р с.-г. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри ботаніки, деревинознавства і недеревних ресурсів лісу, м. Львів
11
Копій
Леонід Іванович
д-р с.-г. наук
Інститут екологічної економіки (ІЕЕ) НЛТУ України, професор, зав. кафедри екології, м. Львів
12
Калуцький
Іван Федорович
д-р с.-г. наук
ПНУ ім. В. Стефаника, професор, зав. кафедри екології та рекреації,
м.Івано-Франківськ
13
Ервін Гуссендьорфер
д-р с.-г. наук
Університет прикладних наук, професор, директор фахового коледжу,
м.Фрайзінг, Німеччина
14
Максимів
Володимир Михайлович
д-р техн. наук
НЛТУ України, директор Інституту деревооброблювальних технологій та дизайну, проф. кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев`яних будівельних виробів НЛТУ, м. Львів
15
Бехта
Павло Антонович
д-р техн. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри хімічної технології переробки деревини,
м. Львів
16
Білей
Петро Васильович
д-р техн. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри технології деревообробки і захисту деревини, м. Львів
17
Библюк
Нестор Іванович
д-р техн. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри лісових машин і гідравліки, м. Львів
18
Озарків
Ігор Мирославович
д-р техн. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри безпеки життєдіяльності, м. Львів
19
Кійко
Орест Антонович
д-р техн. наук
НЛТУ України, професор, зав. кафедри технології меблів та виробів з деревини,
м. Львів
20
Адам Краєвські
д-р техн. наук
Варшавський університет природничих наук, професор, декан факультету технології деревини,
м. Варшава, Польща
21
Єва Ратайчак
д-р техн. наук
Інститут технології деревини, професор, заступник директора з науки,
м. Познань, Польща
22
Стефан Тобіш
д-р техн. наук
Інститут технології деревини, професор
м. Дрезден, Німеччина
23
Ян Сідлячік
д-р техн. наук
Технічний університет, професор кафедри меблів та виробів з деревини,
м. Зволен, Словаччина
24
Ґавріл Будау
д-р техн. наук
Трансільванський університет, професор, декан факультету деревної промисловості
м. Брашов, Румунія
25
Александер Пфрім
д-р техн. наук
Університет сталого розвитку Ебервсальде, професор,
м. Еберсвальде, Німеччина
26
Андреас Шульте
д-р с.-г. наук
Вестфальський університет ім. Вільгельма, професор,
м. Мюнстер, Німеччина