Основні вимоги до написання статей

Текст статті обсягом 6-15 стор. необхідно англійською мовою, друкувати на папері формату А4 за допомогою комп’ютера у редакторі MS Word (шрифт – Times New Roman, розмір – 14 points, рядки – через 1.5 інтервали, поля – 2 см по периметру) без присвоєння жодних стилів і оформляти в такій послідовності:

  • на початку статті проставляється індекс УДК;
  • в заголовку вказується вчене звання, ініціали і прізвище автора (або авторів), науковий ступінь, e-mail, повна назва закладу, в якому виконана робота, назва статті, анотація та ключові слова;
  • потім – основний текст статті, ілюстрації, табл.
    (Додаткові вимоги – у редакції збірника).

Статті здавати відповідальному секретарю збірника доц. Гайда С.В.
м.Львів, вул. Залізняка 11, каб. 22
тел. роб. 238-45-04; моб. +38-067-79-12-52;
E-mail: gaida@e-mail.ua